Förslag 87-81

87 Nej till nya idéer för ungdomarnas boende

En av de viktigaste frågorna för många unga är att få en möjlighet att flytta hemifrån, att få en egen bostad. Samtidigt vet alla unga att detta ofta är lättare sagt än gjort. Det är tvärtom ofta svårt att få in en första fot på bostadsmarknaden.

Vi socialdemokrater har därför tillsatt en nationell bostadssamordnare som under en treårsperiod ska ta fram konkreta förslag på saker som kan göras för att underlätta för ungdomar att få ett eget boende. Samordnaren ska kartlägga hinder för ungdomar att skaffa sig ett eget boende. Den ska även kartlägga och sprida kunskap om lyckade initiativ som genomförts av både privata företag och kommuner. Hon ska också se över om det behövs någon nationell övergripande information om lediga bostäder och fundera över i vilken form en sådan tjänst kan utföras.  I uppdraget ingår också att se över vad som behövs för att stimulera omflyttning och därmed få igång flyttkedjor, där unga kan få bostäder som någon annan flyttar ifrån.

Moderaterna är mot att det överhuvudtaget tillsätts någon samordnare (1). På det sättet hindrar man nya idéer från att komma fram, och försvårar för en politik som skulle underlätta det för Sveriges unga.

(1)  Motion till riksdagen 2004/05:Kr1 av Kent Olsson m.fl. (m) med anledning av prop. 2004/05:2 Makt att bestämma - rätt till välfärd


86 A-kassan ”smygsänks”

Att moderaterna går till val på sänkta ersättningsnivåer i de gemensamma försäkringarna är väl känt. Det är de sjuka och arbetslösa som ska betala borgerlighetens skattesänkningar för de rika. Vad alla inte vet är att högeralliansens sänkning av ersättningarna är större än man först ser.

Förutom att sänka själva ersättningsnivåerna vill de nämligen också ändra beräkningsgrunden för hur hög ersättning ska vara. Moderaterna och högeralliansen vill beräkna ersättningsnivån på historisk grund, tolv månader tillbaka i tiden (2). 

Genom att ändra beräkningsgrunden i de olika trygghetsförsäkringarna genomför högeralliansen med moderaterna i spetsen en smygsänkning av ersättningen till de arbetslösa. Pengarna används sedan till att sänka skatten, mest för de rika. Bara genom olika försämringar i arbetslöshetsförsäkringen hoppas moderaterna kunna skära 3,6 miljarder kronor årligen.  På så sätt ökar klyftorna och Sverige blir ett orättvisare samhälle.

(2) Moderaterna partimotion med anledning av den ekonomiska vårmotionen 2005/06 Fi8


85 Dyrare läkemedel

För att betala sina skattesänkningar för de rika vill moderaterna införa en expeditionsavgift på 25 kronor för varje recept som hämtas ut på apoteket. Gamla och sjuka kommer på det sättet att få betala för skattesänkningar för de rika och friska.

Många inte minst äldre lever idag med väldigt små marginaler. Det är också de som allt som oftast är i behov av en eller annan medicin. För dem kan en extra avgift på 25 kronor per recept bli en tung börda att bära. Varför ska fattiga pensionärer få betala mer för sina läkemedel, bara för att moderaterna ska få pengar till att sänka skatten för de rika?

En extra avgiften på 25 kronor per expeditionstillfälle på apotek medför enligt moderaterna en besparing på 1,2 miljarder kronor år 2006 och kommande år (3).”

(3) Moderaterna partimotion med anledning av den ekonomiska vårmotionen 2005/06 Fi884 ör en ”bortre parentes” i sjukförsäkringen

Det är viktigt att våra gemensamma skattepengar går till dem som verkligen behöver det. Därför måste fusk bekämpas inom ersättningssystem som a-kassa och sjukförsäkring. Moderaterna vill dock dra detta ett steg längre. Efter sex månader vill de att alla sjukskrivna ska prövas av försäkringskassan. Antingen är de då så sjuka att de får fortsätta vara sjukskrivna, men med lägre ersättning. Eller så förs de över till arbetslöshetsförsäkringen (4).

På så sätt införs en ”bortre parantes” i sjukförsäkringen. Vi socialdemokrater tror istället på rehabilitering och olika insatser hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. Med moderaternas förslag tvingas istället sjuka ut i arbetslöshet. På så sätt ökar klyftorna och orättvisorna i Sverige. 

(4) Moderaterna partimotion med anledning av den ekonomiska vårmotionen 2005/06 Fi8


83 Återinför entréavgiften till museerna

Under de senaste fyra åren har ett stort antal statliga museer prövat på att införa gratis inträde. Resultatet har blivit succéartat. Dels har antalet besökare mångdubblats, dels har helt nya grupper tack vare detta sökt sig till och kunnat ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi socialdemokrater är stolta över denna politik och menar att det egentligen är lika självklart att alla ska få gå gratis på museum som att det är att vi går gratis på biblioteket.

Moderaterna är däremot mot och är överrens med de övriga borgerliga partierna om att ta bort det fria inträdet för vuxna på de statliga museerna om de vinner valet (5).  Den moderata kulturpolitiken går ut på att göra det dyrare att gå på museum. På så sätt ökar klyftorna i Sverige och färre får ta del av det kulturarv som finns samlat på våra statliga museer.

(5) Moderaterna partimotion med anledning av den ekonomiska vårmotionen 2005/06 Fi8


82 Dyrare att vara med i a-kassan

Moderaterna vill minska de gemensamma subventionerna av arbetslöshetsförsäkringen och på det göra det dyrare att vara med i a-kassan (6).  På det sättet hoppas man att uppnå två saker. Till att börja med att spara in pengar som kan användas för att sänka skatterna för de rika. Men genom att höja a-kasseavgifterna vill man också tvinga fackföreningarna att gå med på sämre löner och arbetsvillkor för att undvika arbetslöshet.

Moderaternas politik ökar alltså klyftorna på två sätt. Kostnaderna för vanliga löntagare ökar som redan idag ofta har de minsta marginalerna. Men kanske ännu mer allvarligt är att det och sätter press neråt på löner och arbetsvillkor. I moderaternas Sverige möter vi globaliseringen genom lägre löner och sämre villkor för vissa, medan andra får jättelika skattesänkningar.

(6) Moderaterna partimotion med anledning av den ekonomiska vårmotionen 2005/06 Fi8 


81 Privatiserad och dyrare trafikskadeförsäkring

Högeralliansen är överens om att ersättningar till trafikskadade (inkomstbortfall) förs över från samhället till försäkringsbolagen. Enligt beräkningar gjorda av försäkringsbolagen själva innebär detta uppemot en fördubbling av avgiften eller en merkostnad på ca 2000 kronor om året för en bilägare (7).

Istället för att vi betalar tillsammans kommer alltså den enskilde fordonsägaren att få betala själv. På det sättet blir det dyrare för vanligt folk att ha bil. Skillnaderna mellan hur hög premie olika människor betalar kommer också att öka.

För de allra rikaste innebär moderaternas politik ett rejält tillskott i den egna kassan. För vanliga löntagare äts däremot de moderata skattesänkningarna upp av avgiftshöjningar som till exempel en dyrare trafikskadeförsäkring. På det sättet ökar orättvisorna och klyftorna i moderaternas Sverige.

(7) Beräkningar från Folksam

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!