Äldre

Moderaterna vill öka de äldres kostnader för sjukvård och läkemedel!

De äldre är de allra största konsumenterna av såväl sjukvård som läkemedel. Moderaterna vill höja avgifterna för läkemedel och sjukvårdsbesök och undanta läkemedel från rabattsystemen (Moderaternas budgetmotion 2005/06:Fi 240).  Detta skulle medföra mycket stora kostnader, framför allt för de pensionärer som redan har det sämst ställt. Genom att kraftigt försämra det underlag som ligger till grund för beräkning av ålderspensionen (Moderaternas budgetmotion 2005/06:Fi 240) vill moderaterna dessutom att den som är förtidspensionär ska få lägre ålderspension resten av livet.


Moderaterna är emot det högkostnadsskydd inom protetiken i tandvården som idag finns för pensionärer! (Moderaternas budgetmotion 2005/06:Fi 240)

Tandvården är ett mycket viktigt välfärdsområde. Tandhälsan får inte bli ett klassmärke. Vi socialdemokrater kan inte acceptera att människor med låga inkomster inte har råd att sköta och laga sina tänder. Högeralliansen anser att det är viktigare med kraftigt sänkta skatter än att förhindra en försämrad tandhälsa. Tandvården måste istället stärkas. Vi socialdemokrater har infört ett högkostnadsskydd inom protetiken i tandvården för pensionärer. Nu går vi vidare. Redan 2007 påbörjas en ny satsning på den förebyggande tandvården så att det maximalt ska kosta 200 kronor att besöka tandvården. Därefter ska ett skydd mot höga kostnader för alla införas.

Moderaterna är emot alla satsningar på äldreomsorgspersonalen!
Högeralliansen motarbetar och argumenterar emot alla de satsningar som gjorts och görs på äldreomsorgspersonalen. Vi socialdemokrater anser att den kanske enskilt viktigaste insatsen för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen är att satsa på personalen. Genom Kompetensstegen, utbildningsvikariat och plusjobb förbättrar vi kvaliteten inom äldreomsorgen och genom att satsa på våra välfärdsarbetare som gör jobbet. Det vinner alla på.

Vilhelminas banner

Vi tog över!