Moderaternas slag mot arbetslösa

 

Sänkt ersättning till arbetslösa
Moderaterna vill skära i arbetslöshetsförsäkringen. Efter 200 ersättningsdagar (9 månader) minskar ersättningen till 70 procent. Efter 300 dagar övergår den arbetslöse i en jobbgaranti där ersättningen ska vara 65 procent. Den högsta dagpenningen blir 680 kronor mot dagens 730 kronor.

Moderaterna vill att beräkningsgrunden för vilken ersättnings som man ska få, den s.k. sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), ska baseras på de senaste 12 månadernas inkomst.  De vill även skärpa arbetsvillkoret i a-kassan från dagens 70 timmar till 80 timmar.

Moderaternas föreslagna jobbavdrag omfattar inte arbetslösa vilket innebär att de får betala högre skatt än de som arbetar.

  • Sänkt dagpenning med 50 kronor från dag 1.
  • Sänkt ersättningsnivå från 80 procent till 70 procent efter 200 dagar.
  • Sänkt ersättningsnivå från 80 procent till 65 procent efter 300 dagar.
  • Försämrad ersättningsnivå då beräkningsunderlaget (SGI) ska grundas på de senaste tolv månadernas inkomst.

Vilhelminas banner

Vi tog över!