Moderaternas slag mot föräldrar

 

Försämrad föräldraförsäkring
Moderaterna vill sänka föräldrapenningen från 80 procent till 75 procent. Samtidigt vill de att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska baseras på de senaste 12 månadernas inkomst.

Föräldraförsäkringen ska också förkortas genom att dels ta bort en månad med full ersättning dels ta bort tre månader med garantiersättning. Sammantaget innebär det att föräldraförsäkringen förkortas med fyra månader från dagens 16 månader till 12 månader.

Moderaterna säger nej till höjningen av taket i den tillfälliga föräldrapenningen från 7,5 till 10 prisbasbelopp.

  • Sänkt föräldrapenning från 80 procent till 75 procent.
  • Förkortad föräldraförsäkring med 4 månader (från 16 till 12 månader).
  • Ersättningsnivån sänks då beräkningsgrunden (SIG) försämras, den beräknas på de senaste 12 månaderna.
  • Ingen höjning av taket i den tillfälliga föräldrapenningen från 7,5 till 10 prisbasbelopp.

Vilhelminas banner

Vi tog över!