Moderaternas slag mot facket

Alla har rätt till ett jobb, rättvisa arbetsvillkor och en trygg vardag. Genom det politiska och fackliga arbetet fortsätter vi socialdemokrater vår kamp för detta. Svensk socialdemokrati har alltid bestått av två grenar, den politiska och den fackliga. Tillsammans kämpar Socialdemokraterna och LO för samma mål men med olika verktyg och på olika arenor. Arbetarrörelsens facklig-politiska samverkan är en viktig del av den svenska modellen.

Moderaternas antifackliga strategi
Moderaternas kamp mot välfärdssamhället och den svenska modellen har därför alltid varit intimt förknippad med deras kamp mot fackföreningsrörelsen. Reinfeldt har nu lanserat det aggressivaste angreppet mot facket och a-kassesystemet i modern tid. Moderaternas angrepp är direkt inriktat mot att sänka den fackliga organisationsgraden och nivåerna på lägstalönerna.

Moderaternas vill

  • Höja avgiften i a-kassan med upp till 300 kronor per månad.
  • Slopa avdragsrätten för avgift till a-kassan.
  • Slopa avdragsrätten för fackavgiften.
  • Sänka ersättningsnivån i a-kassan ned till 65 procent.
  • Tvinga arbetslösa att ta jobb till 80 procent av dagpenningen (istället för dagens 90 procent).

Syfte
Framför allt är syftet att försvaga facket och därmed undergräva den svenska modellen och krossa välfärden. Försvagningen av facket leder till sänkta löner och försämrade rättigheter för arbetstagarna. De sänkta lönerna banar vägen för moderaternas stora nedskärningar av våra gemensamma trygghetssystem, bland annat nedskärningar i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och i föräldraförsäkringen. Moderaternas mål är att kunna sänka skatten med 250 miljarder kronor, det vill säga var femte skattekrona!

Läs rapporten Allians mot facket.pdf

Vilhelminas banner

Vi tog över!