Moderaternas slag mot småföretagen

 

Besked från moderaterna: höjd skatt för småföretag och sänkt skatt för hundpsykologi!

Nu kom beskedet. I debatten mellan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt i Agenda på torsdagen den 11 maj blev det tydligt att valet i höst står mellan två politiska alternativ: Socialdemokratins modell för att skapa framtidens jobb är att satsa på utbildning och forskning, trygghet för alla och goda villkor för småföretagen. Högeralliansens alternativ är försämrad trygghet, låga löner och sänkt skatt för hundpsykologi.

Fakta: Högeralliansen vill höja arbetsgivaravgiften för småföretagen med drygt 37 000 kronor per år. Med högeralliansens förslag kommer alla företag inom exempelvis industrin, taxinäringen, hotellnäringen och detaljhandeln att få höjd arbetsgivaravgift. Högeralliansen väljer istället att sänka arbetsgivaravgiften för några utvalda tjänstebranscher, däribland städning i hemmet och hundpsykologi.

Läs rapporten Högeralliansens blå skatteväxling

Vilhelminas banner

Vi tog över!