Höjd arbetsgivaravgift för småföretagare

 

Varför vill högeralliansen höja arbetsgivaravgiften för småföretagarna?
Det går bra för Sveriges hundratusentals småföretagare. Enligt organisationen Företagarna så ser 67 % av småföretagen möjligheter att expandera sin verksamhet. Men nu har de fyra borgerliga partierna kommit överens om att kraftigt höja arbetsgivaravgiften för Sveriges entreprenörer.

Högeralliansen har i en gemensam riksdagsmotion föreslagit att den befintliga nedsättningen av arbetsgivaravgiften, som vi socialdemokrater införde från och med 1997, ska avskaffas. Detta är en försämring som kostar arbetsgivarna sex miljarder kronor. Den totala effekten blir att kostnaderna för arbetsgivaravgifterna ökar för ca 95 procent av de privat anställda.

För ett litet företag med 2-3 anställda innebär försämringen att arbetsgivaravgiften ökar med närmare 40 000 kronor per år. För en småföretagare inom detaljhandeln med en vinstmarginal på 5 procent motsvara detta ett försäljningsbortfall på över 700 000 kronor.

Högeralliansen sänker istället arbetsgivaravgiften för några utvalda tjänstebranscher. De främsta vinnarna blir större företag som är verksamma inom de fåtal branscher som högeralliansen vill gynna. Med högeralliansens förslag kommer samtliga företag inom exempelvis jordbrukssektorn, industrin och byggsektorn att få höjd arbetsgivaravgift.

Men högeralliansens höjda arbetsgivaravgifter drabbar också en majoritet av företagen inom tjänstenäringen. Med högeralliansens försämring får en småföretagare som har exempelvis ett taxibolag, ett hotell, ett bageri eller ett gym kraftigt höjd arbetsgivaravgift.

Högeralliansens förslag skapar dessutom absurda avgränsningsproblem, exempelvis mellan försäljning av reservdelar till motorcyklar som får sänkt arbetsgivaravgift och försäljning av reservdelar till bilar som får höjd arbetsgivaravgift. Vi socialdemokrater säger nej till högeralliansens blå skatteväxling.

Varför vill högeralliansen att Sveriges småföretagare ska få en höjd arbetsgivaravgift?

Thomas Östros
Näringsminister (s)

(Artikaln är publicerad på SVD Brännpunkt den 1 juni 2006.)

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!