Högerns energipolitik duger inte

 

Mona Sahlin: Högeralliansens utspel duger inte som energipolitik
– Det 12 sidor mycket allmänt hållna energipolitiska dokument som högeralliansen i dag presenterat väcker fler frågor än det ger svar, säger samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin och fortsätter:

– Vi har precis i riksdagen lagt fram en över 712 sidor omfattande energipolitisk uppgörelse med centerpartiet och vänsterpartiet bestående av en storsatsning på vindkraft och biobränslen, och vad jag förstår är det fortfarande endast centern av de borgerliga som kommer att rösta för vindkraftpropositionen i riksdagen i dag klockan 16.00. Det visar hur litet det borgerliga dokumentet är värt i praktiken. Vindkraften är den förnybara energikälla som på kort sikt har stor potential. Det är inte trovärdigt att man nu alla säger sig vara för energiomställning, men i praktiken kommer att försöka bromsa den när riksdagen tar ställning redan i dag.

Mona Sahlin är mycket kritisk till att vindkraften bara nämns med ett enda ord i de 12 sidorna, och då med en formulering att vindkraften ”ger upphov till stor lokal miljöpåverkan”.

– Jag är rädd att vindkraftbranschen, som nu är i färd att investera över 50 miljarder i en svensk utbyggnad med tusentals nya jobb, nu kommer att hämmas av att högeralliansen inte lyckats enas om vad de egentligen står för på området.

Mona Sahlin är dessutom mycket kritisk till det hot högeralliansen även skapar mot biobränslenas pågående expansion i Sverige. Vi använder idag över 100 TWh bioenergi för produktion av el och värme. I dag produceras ca 8 TWh el från biobränslen, vilket motsvarar närmare 9 % av elanvändningen. När högeralliansen nu säger sig vilja ta bort alla styrmedel förutom utsläppshandeln, innebär det att koldioxidskatten – som i dag är på 13 öre i energisektorn för att värna biobränslenas konkurrenskraft – ska slopas helt vid en borgerlig valseger. Detta kommer slå hårt mot biovärme och produktion av biobränslen.

– Just när det också på detta område går så bra för Sverige, när LRF gör bedömningen att produktionen av bioenergi i Sverige kan öka med 30 TWh till år 2010 och skapa 25 000 nya jobb, då skapar högeralliansen en osäkerhet genom att slå fast en politik som bara ska gälla för fyra år. Det lägger en våt filt av osäkerhet över alla investeringar, investeringar som kräver långsiktiga och trygga spelregler för att kunna komma till stånd. Deras fyra-åriga energipolitik liknar mer gammal årtalsexercis än seriös energipolitik.

– Jag är också oerhört förvånad att folkpartiet knappt behövt ge upp några av sina grundläggande ståndpunkter i utbyte mot att centern backar i kärnkraftsfrågan. Att lova att inte kräva utbyggnad i fyra år är knappast någon stor eftergift, när centern därtill gått med på att avskaffa lagen om kärnkraftens avveckling. Utan lagen om kärnkraftens avveckling är det inte möjligt att fasa ut ytterligare en reaktor i takt med att ny förnybar energi ersätter den gamla. Lagen användes senast vid stängningen av Barsebäck 2 för ett år sedan. Utan lagen finns det ingen rättslig grund att fasa ut reaktorerna, heller inget incitament för kraftindustrin att förhandla. Man kan undra vad centern egentligen vunnit på att mycket snabbt överge sitt kärnkraftsmotstånd trots centerstämmans tydliga beslut så sent som i somras, säger Mona Sahlin.

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!