Svenska Naturskyddsföreningen ger bottenbetyg till moderaterna


Moderaternas bottenbetyg förvånar inte miljöministern
Moderaterna ligger på jumboplatsen när det gäller miljöpolitik. Det konstaterar Svenska Naturskyddsföreningen, som igår (14 juni) lämnade en rapport om hur de olika partierna har uppfyllt sina vallöften inför valet 2002. Moderaterna undergräver enligt SNF den borgerliga alliansens trovärdighet som eventuell regeringsbildare med en gemensam borgerlig miljöpolitik.

- Svenska Naturskyddsföreningen bekräftar det vi redan vet: att moderaterna är ett parti som konsekvent agerar mot ett starkt skydd för miljö och hälsa, säger miljöminister Lena Sommestad. År efter år har de föreslagit neddragningar och skattesänkningar på miljöområdet.

Moderaterna vill i år liksom tidigare avskaffa en rad miljö- och energiskatter. Man vill också ta bort de stimulanser som idag finns för att främja en omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle, till exempel stödet för konvertering från olja och direktverkande el. Därtill föreslår moderaterna nedskärningar på en dryg miljard i miljöanslagen. Områden som drabbas är naturvården, sanering av förorenad mark och investeringsstöd för att minska utsläppen av växthusgaser.

- Moderaternas politik skulle  innebära en dramatisk uppbromsning i arbetet med att nå de svenska miljömålen,  konstaterar Lena Sommestad. Den positiva omställningen till ett renare och mer energisnålt Sverige skulle brytas och skyddet för friluftsliv och unika naturmiljöer försämras kraftigt. 

Naturskyddsföreningen ger den socialdemokratiske regeringen gott betyg för dess förda miljöpolitik. Det glädjer Lena Sommestad.

- Rapporten visar att vår politik är framgångsrik. Socialdemokraterna står för en offensiv och ambitiös miljöpolitik som värnar hälsa och välfärd samtidigt som vi stimulerar ny teknik, nya jobb och en växande export, säger Lena Sommestad. För oss är miljöpolitiken en grundbult i en långsiktig strategi för hållbar tillväxt.

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!