Högeralliansen är oenig

94 hinder för en borgerlig regering

Socialdemokraterna och samarbetspartierna har tillsammans lagt fram femton
framgångsrika budgetar.

Den moderatstyrda högeralliansen har inte förmått presentera en enda. Den moderatstyrda högeralliansen är enig om att nå en genomsnittlig EU-nivå på skatterna. Det motsvarar 250 miljarder kronor i skattesänkningar, var femte skattekrona. Det är lika mycket som hela sjukvården kostar i Sverige.

Här kan du läsa mer om högeralliansens oförmågor:

Splittringsrapport.pdf

Vilhelminas banner

Vi tog över!