250 miljarder i skattesänkningar

Moderaterna vill sänka skatten med 250 miljarder kronor. Det motsvarar var femte skattekrona, det vill säga var femte lärare, vart femte barnbidrag, var femte polis, vart femte äldreboende. Och så vidare. Moderaternas skattesänkningar skulle innebära dramatiska försämringar av tryggheten och välfärden. Det kan vi aldrig acceptera.

Moderaternas skattesänkningar

Moderaterna har sagt att de vill sänka skatterna till ett EU-genomsnitt. Det innebär att moderaterna vill sänka skatterna med 250 miljarder kronor. Det motsvarar:

  1. Var femte skattekrona.
  2. Mer än den totala kostnaden för all sjukvård.
  3. Mer än den totala kostnaden för alla pensioner.
  4. Mer än den totala kostnaden för barnbidrag, föräldraförsäkring och hela
    utbildningsväsendet - från förskola till högskola.
  5. Mer än den totala kostnaden för alla anställda i landets kommuner.

Nedan redovisas fakta om moderaternas skattepolitik.

1. Moderaternas vision om skattenivån

Moderaterna vill sänka skatterna till ett EU-genomsnitt. Detta har bekräftats både av moderatstämman och från moderatledaren. Följande text återfanns i en intervju med Fredrik Reinfeldt i tidningen "Svenskar i världen", våren 2005:
"I den offentliga debatten kan det framstå som om Reinfeldt är ointresserad av att sänka skatterna. Det är fel. Han vill ha ned det totala skattetrycket med bortåt en femtedel, från dagens dryga 50 procent till genomsnittet i EU som ligger på drygt 40 procent. -Jag tycker inte att Sverige ska ligga högre än genomsnittet i EU, säger han och kommer åter in på huvudbudskapet om mer arbete och mindre bidrag" .

Vid moderatstämman i Örebro 2005 fattades följande beslut:
"Den offentliga sektorns skuldsättning bör reduceras och skattetrycket sänkas till nivån i andra
jämförbara industriländer."

2. Vad innebär moderaternas vision i kronor?
Skattekvoten visar förhållandet mellan det totala skatteuttaget och bruttonationalprodukten, BNP. Den svenska skattekvoten är 50,2 procent av BNP och skattekvoten för EU15 är 40,6 procent. Det skiljer följaktligen tio procentenheter mellan Sverige och EU. Tio procent av Sveriges bruttonationalprodukt är cirka 250 miljarder kronor.

3. Vad motsvarar 250 miljarder kronor?
Här kommer exempel på hur stora besparingar som krävs för att spara ihop 250 miljarder kronor:

1. Var femte skattekrona.
De totala skatteinkomsterna i offentlig sektor uppgår till cirka 1 300 miljarder kronor. 250 miljarder kronor motsvarar cirka 19 procent av de totala skatteinkomsterna, eller knappt var femte skattekrona.

2. Mer än den totala kostnaden för all sjukvård.
(miljarder kronor)
Hälso- och sjukvårdskostnader 213
Kommunernas kostnad för hälsooch
sjukvård av äldre 17
Summa: 230

3. Mer än den totala kostnaden för ekonomisk trygghet vid pension.
(miljarder kronor)
Ålderspension 180
Garantipension till ålderspension 22
Bostadstillägg till pensionärer 7
Summa: 209

4. Mer än den totala kostnaden för barnbidrag, föräldraförsäkring och hela utbildningsväsendet - från förskola till högskola.
(miljarder kronor)
Barnbidrag 24
Föräldraförsäkring 27
Utbildning 181
Summa: 232

5. Mer än lönekostnaden för alla anställda i landets kommuner.
Lönekostnaden för alla anställda i landets kommuner (inklusive sociala avgifter)
uppgick till cirka 230 miljarder kronor 2004.

Läs om moderaternas skattesänkningar:

moderaternas skattesänkningar.pdf

 

Vilhelminas banner

Vi tog över!