Moderaternas slag mot unga

En mur mot vuxenvärlden - granskning av alliansens ungdomspolitik

Högeralliansens saknar en framtidssyftande politik för ungdomar. Ungdomarnas möjlighet till god utbildning, arbete, bostad och en meningsfull fritid kommer att minska om den moderatstyrda högeralliansens får bestämma.

En mur mot vuxenvärlden - granskning av högeralliansen.pdf

Vilhelminas banner

Vi tog över!