Moderaternas modell ger dyrare vård för alla

 

Moderaterna skriver i en debattartikel i DN idag den 7 augusti, att de vill införa vårdguider för de mest sjuka inom vården.

- Personliga vårdlotsar är ett förslag som vi socialdemokrater presenterade i ett program redan för ett år sedan. Det är roligt att moderaterna nu backar upp vår idé, men det är uppenbart att de gör det för att dölja sina attacker på de sjuka och på de gamla. Moderaterna föreslår också att de bland annat vill höja avgifterna och försämra högkostnadsskyddet för såväl sjukvård som läkemedel och de kräver dessutom sjukintyg från första sjukskrivningsdagen, vilket markant skulle försämra tillgängligheten för de som verkligen behöver vård, säger vård- och
äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

- Som ett första steg håller landstinget i Stockholm, som styrs av socialdemokraterna, redan på att genomföra vårdlotsar inom cancervården, vilket moderaterna röstade emot, säger Ylva Johansson, som idag besöker olika verksamheter inom Stockholms stad och län.

- Svensk sjukvård är i världsklass, den nationella vårdgarantin har införts för att förbättra tillgängligheten och barnsjukvården är gratis i alla socialdemokratiskt styrda landsting. Förutom vårdlotsar till de mest sjuka har vi dessutom förslag om erbjudande om läkemedelsgenomgångar för de äldre och stärkt läkarmedverkan i hemsjukvården. Mot detta står moderaternas förslag om att sälja ut universitetssjukhusen, sänka skatterna med åtskilliga miljarder och dyrare vård för alla, avslutar Ylva Johansson.

Vilhelminas banner

Vi tog över!