Moderaternas slag mot sjuka

 

Sänkt ersättning till sjuka
Moderaterna vill sänka sjukpenningen från dagens 80 procent till 70 procent efter sex månaders sjukdom. Moderaterna vill också införa en andra karensdag.

Moderaterna vill att beräkningsgrunden för ersättningsnivån, den s.k. sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), ska baseras på de senaste12 månadernas inkomst. I dag baseras den på förväntad framtida inkomst. Det innebär en avsevärd försämring för dem som varit sjukskrivna eller arbetslösa under dessa 12 månader. 

Moderaterna säger nej till socialdemokraternas förslag om höjt tak i sjukförsäkringen från 7,5 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Den föreslagna höjningen träder i kraft 1 juli 2006. En höjning av taket innebär att de allra flesta garanteras 80 procent av sin lön i ersättning när man blir sjuk.

Moderaternas föreslagna jobbavdrag omfattar inte sjuka vilket innebär att de får betala högre skatt än de som arbetar.

Moderaterna vill även försämra för den som har sjukersättning (tidigare förtidspension). Försämringarna består av två delar. Den ena delen innebär att sjukersättningen försämras från dagens cirka 65 procent till 60 procent av antagandeinkomsten (sjukersättningen beräknas utifrån antagandeinkomsten). Den andra delen handlar om att bara 80 procent av antagandeinkomsten (den inkomst som förtidspensionen beräknas på) ska vara pensionsgrundande, istället för hela inkomsten som i dag.

  • Sänkt sjukpenning från 80 till 70 procent efter sex månader.
  • En andra karensdag införs. 
  • Taket ska vara 7,5 prisbasbelopp istället för 10 prisbasbelopp.
  • Sänkt ersättning då beräkningsgrunden (SGI) försämras, den beräknas på de senaste 12 månaderna istället för den förväntade framtida inkomsten.

Vilhelminas banner

Vi tog över!