Sverige bör vara ett föregångsland

Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist (s) och Catharina Elmsäter-Svärd (m), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet utmanade varandra i en radiosänd debatt i Radio Kronoberg måndagen den 12 juni.

Idag antog jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist utmaningen från moderaterna med att sänka reglerna inom jordbruket med 25 procent. Det framkom under en debatt mellan Nykvist och moderaternas Catharina Elmsäter-Svärd i Radio Kronoberg. Jordbruksministern menade att det nog inte skulle vara omöjligt om man såg över både de svenska reglerna och de inom EU.

Ann-Christin menade även att det är bra att Sverige ligger före EU när det gäller regler för djurhållning och matproduktion. Det gör att vi hela tiden kan arbeta för att EU ska komma upp till den svenska nivån.  Socialdemokraterna vill att Sverige ska vara ett föregångsland där svenska konsumenter ska veta att maten är säker genom god miljö och bra djurhållning.

Elmsäter-Svärd höll dock inte med om att Sverige bör vara ett föregångsland. Istället frågade hon sig varför vi hela tiden ska arbeta för att de andra EU-länderna ska komma ifatt. Hon menade att vi då lätt glömmer bort den enskilde bonden och de svårigheter som många och hårda regler medför för honom eller henne. Vidare menade hon att det är kostsamt för bonden att ständigt ligga före, en kostnad som de svenska bönderna får betala. Istället har moderaterna tagit fram ett program för hur de i höst vill minska reglerna inom jordbruket med 25 procent. En utmaning som Ann-Christin alltså antog idag. Trots att sänkta regler, enligt Nykvist, är som att kasta ut barnet med badvattnet. Eftersom dessa regler är till för att säkerställa bra mat, god miljö och bra djuromsorg.

Vidare frågade jordbruks- och konsumentministern Elmsäter-Svärd hur hon kan säga att moderaterna arbetar för att bönderna ska få bättre ekonomi när de samtidigt vill höja arbetsgivaravgifterna för dem med 5 procent. Denna höjning skulle istället komma tjänsteföretag som exempelvis McDonald’s till godo, något som Elmsäter-Svärd hade svårt att förklara. Hon hänvisade till att vi måste hitta rätt fokus i företagsvärlden och se över var pengarna egentligen gör mest nytta. Slutsatsen måste därmed bli att småföretagarna på landsbygden, enligt moderat politik, ska betala tjänstesektorns skattesänkningar.

Under debatten diskuterades även den relativt nystartade jordbruksmyndigheten. En myndighet som moderaterna har lovat att lägga ner om de vinner valet i höst. Nykvist å andra sidan vill behålla myndigheten eftersom man där arbetar för att alla djur, och inte bara de inom jordbruket, ska få det bättre. När det talas om enskilda fall, såsom att hästar inte bör gå ensamma, glömmer man bort att se till helheten och det gedigna arbete som myndigheten verkligen gör, fortsatte Nykvist. Detta är en myndighet som idag har en god kontakt med näringen inom jordbruket och de förslag som kommer går ut på remiss just för att man vill få in synpunkter från näringen. Dessutom är det en ny myndighet, vilket gör att det kan vara lite svårt att hitta rätt i början och tydligt förklara sina budskap.

Slutligen lyfte jordbruksministern fram att regeringen idag har lagt fram en ny nationell strategi för landsbygdutveckling. Något som innebär en satsning på landsbygden med 28 miljarder kronor. I framtiden vill Nykvist även arbeta för att all mat ska ursprungsmärkas, både i butik och restauranger.

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!