Het debatt om bostäder och skatter

Annika Billström
Under en klarblå himmel möttes Stockholms finansborgarråd Annika Billström (s) och moderaternas Kristina Axén Ohlin tisdagen den 13 juni i en andra debatt med siktet inställt mot valet i september. Flera hundra åskådare hade slutit upp i Farsta Centrum där John Chrispinsson stod som moderator mellan de två politiska företrädarna. Det kom att handla en hel del om bostadspolitik och skattefrågor, men också om sysselsättningen och det så kallade Stockholmsförsöket.

Inledningsvis kunde Billström och Axén Ohlin enas om att de båda strävar efter ett målmedvetet samarbete gentemot näringslivet. Något som bland annat resulterat i kampanjen “Stockholm - Capital of Scandinavia”. Men därefter gick åsikterna om hur huvudstaden bör styras helt isär.

Medan Axén Ohlin vurmade för skattesänkningar och sänkta bidrag till den enskilde, kontrade Billström med att det i praktiken bara blir höginkomsttagare som gynnas av eventuella skattesänkningar. Hon fortsatte detta resonemang med att ställa frågan varför moderaterna genom sin politik väljer att sparka på dem som redan ligger. Frågan förblev dock obesvarad från motståndarens håll som inte heller kunde förklara hur dessa skattesänkningar skulle komma att finansieras.

Debatten kom därmed osökt in på den privatiseringsiver som utmärker moderaternas politik.  Trots “de nya moderaterna” är det enligt Billström “samma gamla bunkerpolitik i Stockholms Stadshus” nu som då. Ett exempel för att illustrera detta blev frågan huruvida omvandling av allmännyttiga bostäder till bostadsrätter skulle vara ett led i en förbättrad integrationspolitik. Axén Ohlin hävdade att fler vill stanna kvar när de väl har köpt sin lägenhet och därmed blir utflyttningen inte lika stor från de stadsdelar som idag anses mindre attraktiva. Billström däremot genomför redan idag en politik som innebär att det byggs blandat i alla stadsdelar med både bostadsrätter och hyresrätter. En modell som möjliggör att människor från olika samhällsklasser och bakgrund tillsammans kan bilda ett integrerat samhälle.

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!