Jobb skapas inte i orättvisor

- jobb skapas i sammanhållning. I debatten mellan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt i Agenda på torsdagen blev det tydligt att valet i höst står mellan två politiska alternativ. En politik som håller landet samman eller en politik som ökar klyftorna.

Det går bra för Sverige, äntligen kommer jobben. Tillsammans har vi fått vår gemensamma kassa att växa. Frågan är vad ska den användas till? Sänka skatter med 250 miljarder eller förbättra det som är viktigt för alla? Det är vad valet handlar om.

I debattens fokus var skolan, jobben och situationen för äldre. Göran Persson pratade om vikten av sammanhållning. Om att alla ska med, om att vi aldrig får nöja oss med mindre. Därför behövs en sammanhållen skola – där barn möts på lika villkor, får kunskap, respekt och studiero oavsett var de bor och vilken gud föräldrarna tror på. Därför behövs en sammanhållen arbetsmarknad – med aktiv arbetsmarknadspolitik, ett levande Näringsliv och trygghet också för den som blir förälder, förlorar sitt jobb eller blir sjuk. Därför behövs en sammanhållen befolkning med trygghet också för de som bytt jobbet mot pension. För jobb skapas inte i orättvisor, jobb skapas i sammanhållning!

Svenska folket fick också ett par viktiga besked från Fredrik Reinfeldt. Äldre kan vänta sig högre skatt, dyrare medicin och högre kostnader för läkarbesök. Familjerna får fyra månader kortare föräldraförsäkring. Hundpsykologi ska få lägre skatt – som ska betalas av företagare i Gnosjö. Och framför allt behövs ett gap mellan arbete och arbetslöshet. Vad har Sverige att vinna på det?

Nu går det bra för Sverige nu, jobben kommer. Varför då rikta udden mot de som är utsatta, varför sparka på de som redan ligger?
Det finns ingen anledning att straffa den som efter ett hårt arbetsliv fått värkande axlar eller ont i ryggen.
Barn väljer inte vilken Gud deras föräldrar tror på. Barn ska fostras i respekt för andra och deras uppfattning. Det kan vi bara göra i en skola där de möter andra, sa Göran Persson i torsdagens debatt.

Göran Persson

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!