Skolan, en plats för alla

Fredagen den 9 juni möttes socialdemokratiska skolministern Ibrahim Baylan och moderaternas skolpolitiska talesperson Sten Tolgfors i en direktsänd debatt i programmet ”rakt på sak” i SR P4 Örebro.

Debatten pågick under en knapp timme och handlade bland annat om friskolor, mobbing och betyg. Både Baylan och Tolgfors fick frågor om hur man vill göra skolan till en plats för alla, oavsett klass och språkbakgrund.

Ibrahim Baylan betonar att det går väldigt bra för eleverna i de flesta skolor. I några av våra skolor är det nästan hälften av barnen som inte klarar kunskapsmålen. Därför har regeringen öronmärkt pengar för att satsa på 1000 extrapersoner till de skolorna. Förutom bättre uppföljning av kunskapsmålen under hela skoltiden är det viktigt att våga öronmärka pengar till skolan. Moderaterna är det mest skolfientliga partiet i riksdagen och har konsekvent röstat nej till att öronmärka pengar till skolan. Så här långt har det gett 15 000 fler lärare i skolan – 160 av dessa till Örebro, säger Baylan.

Moderaternas Sten Tolgfors säger att moderaterna röstar nej till öronmärkta pengar för att det behövs satsning på utbildade lärare. ”Det är inte fler vuxna i skolan som behövs, utan fler välutbildade lärare.” säger Tolgfors. Han menar också att Moderaterna lägger 6-7 miljarder mer på skolan än socialdemokraterna och att det motsvarar 5-6 kronor per elev. Han menar att socialdemokraterna underfinansierar skolan.

Under debatten diskuterades även hur man kan öka tryggheten i skolan. Moderaternas förslag är att öka kunskapen om forskningen på området och ge tydligare befogenheter åt lärare och skolan. Skolministern menar att det förutom fler vuxna i skolan behövs tydliga skyldigheter för skolan att jobba förebyggande och att agera om det händer något. Regeringen vill att det ska vara nolltolerans mot mobbing och andra kränkningar i skolan. Det var därför regeringen föreslog den nya lag mot diskriminering och kränkningar i skolan och som började gälla i april och som innebär att en skola kan bli skadeståndskyldig om man låtit bli att agera. Moderaterna röstade emot denna lag.

Tolgfors menar att kunskap och forskning är viktigare och vill satsa mer pengar på utbildning om konflikthantering. Ibrahim svarade att man måste jobba på flera fronter samtidigt. Det finns inte en enda metod som löser alla problem.

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!