"Välfärd för alla är grunden"

Måndagen den 22 maj möttes försvarsminister Leni Björklund och den jämtländske moderate riksdagsledamoten Ola Sundell i Östersund.

Försvarsministern tydliggjorde redan i inledningen av debatten att den socialdemokratiska politiken bygger på idén att välfärd för alla är grunden. Hon klargjorde vidare att socialdemokraterna inte vill se ett samhälle där man tvingas konkurrera med låglönejobb. Istället vill vi (s) konkurrera med goda idéer, kunskap och kompetens och värnar således också om en stark fackföreningsrörelse.

Mot detta argumenterade Sundell att moderaterna bland annat föreslår att en vanlig lönetagare ska få 1000 kronor i sänkt skatt som ett incitament för att visa att det ska löna sig att jobba.  Björklund var inte sen att påpeka att Sundell i debatten valde att inte nämna det faktum att moderaternas mål, om än på längre sikt, innebär en total skattesänkning på 250 miljarder kronor. Och att dessa kommer att tas ut i form av högre a-kasseavgifter, markant förhöjda fackföreningsavgifter, högre avgifter för sjukvård och läkemedel och så vidare. En urholkning av välfärden som går stick i stäv med det solidariska och trygga samhälle som i realiteten skapar jobben.  Leni avslutade denna del av debatten med att säga att det är vi (s) som skapar de nya jobben och vi vågar fatta besluten. Man måste våga ta ställning!

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!