Varför försämra för de som har det sämst?

Den frågan ställde Finansminister Pär Nuder till Moderaternas ekonomiska talesman Mikael Odenberg vid en debatt i Uppsala på tisdag den 9 maj.

- När det nu går så bra för Sverige, med ökad sysselsättning, färre arbetslösa och utrymme för satsningar i de offentliga finanserna, varför vill då ni Moderater försämra för de sjuka, arbetslösa, föräldralediga och studielediga?

Pär Nuder ställde frågan till Mikael Odenberg flera gånger under debatten, utan att få svar.

- Vi Socialdemokrater har genom åren byggt broar för att hjälpa människor att ta sig över svårigheter. Några av de brädorna är A-kassa, sjukförsäkring osv. Nu vill ni rasera det och försämra för många människor fortsatte Pär.
- Trygga människor vågar och det är därför vi har lyckats utveckla det svenska samhället.

Debatten var den första i en lång rad debatter som kommer att hållas mellan ledande företrädare för Socialdemokraterna och Moderaterna under maj månad. Detta som ett led i att tydliggöra alternativen i svensk politik inför valet den 17 september. Ämnena rörde sig mest kring ekonomi, jobben och ersättningsnivåer. Men i anslutning till det också förutsättningarna för att kunna bedriva en välfärdspolitik.

- Idag finns det 128 000 fler studenter i Sverige jämfört med för 10 år sedan, sade Pär. Det har lett till att vi minskat den sociala och etniska snedrekrytering. Det ger också goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt och utveckling. Nu vill vi gå vidare och bygga ut med ytterligare 17 500 platser – detta säger ni Moderater nej till, fortsatte Pär.
- Istället vill ni minska antalet platser på högskolor och universitet och minska andelen som går vidare till högre studier. Det kommer att leda till att Sverige hamnar på efterkälken.

Under debatten kom man även in på de utsatta personer som idag har sysselsättning via olika typer av åtgärder.

- Idag går 27 000 personer till jobbet tack vare det anställningsstöd som vi inrättat. Ytterligare 60 000 tack vare lönebidrag. Ni vill ta bort dessa stöd, vilket skulle göra att de blev utan jobb och med lägre ersättningsnivåer än de har idag.

Debatten hade planerats av Ekonomföreningen på Uppsala Universitet. Sammanlagt ca 300 personer hade trotsat det vackra vädret för att lyssna på debatten.

Åhörare vid debatt med Nuder
Bild: Åhörare vid debatten mellan Pär Nuder och Mikael Odenberg


 

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!