Rättvisa och solidaritet ger välfärd och jobb

Så inledde näringsminister Thomas Östros (s) debatten mot Per Bill, näringspolitisk talesman för moderaterna.

Debatten genomfördes tisdagen den 30 maj inför drygt 100 elever på Lundellska Gymnasiet i Uppsala. Tidigare på morgonen möttes de i en kortare debatt i TV4s regionala sändning över Uppland, Gävleborg och Dalarna.

Östros fortsatte sedan debatten med att blicka mot USA och låglönesituationen som där råder för många människor. Han belyste det faktum att man kan skapa jobb med låga löner som i USA, men att där krävs det för många att de har minst två jobb för att kunna försörja sig. De tar dock inte in skatter för att gemensamt finansiera välfärden, så även de som har två lågbetalda jobb har svårt att få det att gå ihop när de själva skall betala hela kostnaden för exempelvis sjukvård och barnens utbildning. Vidare sa Östros att han inte vill behöva välja mellan jobb och välfärd, utan att det måste gå att skapa både och. Därför vill en socialdemokratisk regering ha stabila regler och bra villkor på arbetsmarknaden, så att de jobb som skapas ger förutsättningar att kunna försörja sig. Det är oerhört viktigt att vi har ett system där vi gemensamt betalar för det vi alla har behov av.

Det gavs även plats för elevfrågor under debattens gång. Bland andra kom dessa att handla om miljön och vad socialdemokraterna respektive moderaterna gör när det gäller miljön. Östros svar på detta var att (s) arbetar aktivt med stimulansåtgärder för att vi ska klara energiomställningen. Det handlar också om att kraftigt minska koldioxidutsläppen och om att genomföra stora investeringar i transportsystemen och om att öka folks medvetenhet.

Frågan ställdes till Per Bill vad hans parti anser om trängselskatterna som har införts i Stockholm samt vad moderaterna har för motförslag. På detta svarade Bill att han inväntar folkomröstning och att moderaterna sannolikt kommer att respektera resultatet av den. Östros spann vidare på frågan och menade att införandet av trängselskatt visar att man genom att fatta offensiva beslut kan förändra den verklighet vi lever i. Detta har bidragit till en bättre miljö, renare luft och mindre trafik.

Därefter avslutades debatten med att både Thomas och Per uppmanade eleverna att sätta sig in i politiken och vad de olika partierna står för och sedan rösta i valet den 17 september.

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-08-09 14:02

Vilhelminas banner

Vi tog över!