Repskapets sammanträden 2014

Vilhelmina arbetarekommuns representantskap sammanträder 2014:

Mötena börjar kl 1600 om inget annat anges i kallelsen eller på annat sätt.

Söndag 2014-02-02

Söndag 2014-02-23 Fastställelse av kommunfullmäktigelistan

Söndag 2014-03-30 Årsmöte

Söndag 2014-05-18

Lördag  2014-06-14 Våravslutning

Söndag 2014-08-24 Valupptakt

Söndag 2014-09-21

Söndag 2014-10-05

Söndag 2014-12-14 Julavslutning

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-07 09:49