Vilhelmina arbetarekommuns styrelse

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande: KG Abramsson 070-589 87 70

Vice ordförande: Åke Nilsson 070-353 40 33 

Kassör: Per Vedbring 070-519 15 17

Facklig ledare: Ulf Hansson 070-640 50 99

Studieorganisatör: Lillemor Jonsson 070-324 65 19

Ingela Gustavsson 070-207 43 56

Anita Johansson 073-034 68 02 

Agneta Lindström Berg 070-690 14 44 

Mikael Danielsson (Saxnäs) 070-301 83 71

Mikael Österberg 070-639 18 89