Styrelsens sammanträden 2014

Sammanträdesplan  AK-styrelsemöten 2014

                                                                                                                                                                            

Tisdag    21 januari                                                                                                   

Tisdag    18  februari           -behandling fullmäktigelistan                                       

Onsdag   12  mars              -behandling av bokslut, verksamhetsberättelse          

Måndag   5  maj                                                                                                             

Tisdag    19  augusti            -Valupptakt                                                                      

Tisdag      9  september      -Vilhelmina kommuns budget                                        

Tisdag    21  oktober                                                                                                

Tisdag      9  december       -inför julrepskapet                                                      

 

Styrelsemötena börjar normalt tidigast 17.00. 

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-24 09:14