Asby skördemarknad

UTÅTRIKTAD AKTIVITET!

Lördagen den 17 september kommer företrädare för socialdemokraterna i Ydre stå på Asby skördemarknad. Kom gärna förbi och prata en stund. Fokus är vad vi socialdemokrater ska lyfta när det gäller Ydres framtidsfrågor.

Väl mött!

Anna-Lena Svensson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdagen den 24 februari håller Ydre socialdemokrater sitt årsmöte.

Plats: Hestraskolans matsal

Tid:    Kl. 18.00

 

v Sedvanliga årsmötesförhandlingar

v Diskussion framtida utmaningar i Ydre

v Jonas Arpzell, ekonomichef Ydre, medverkar under kvällen

v Förtäring

 

Vill ni ha skjuts – ring Anna-Lena 070 532 16 45 eller Jonas 070 589 21 36.

Vid specialkost vänligen kontakta oss, för övrigt krävs

ingen anmälan.

 

VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

 

Återblick hösten 2015

Liten sammanfattning av höstterminen 2015. I kommunen har en SKL-analys angående budget genomförts. Resultatet har utmynnat i en handlingsplan och den första budgetdialogen utifrån dokumentet har genomförts. Det känns riktigt bra inför budget 2017.

Hösten medförde minst sagt utmaningar i den ökade flyktingströmmen. Med gemensamma krafter, snabba beslut och kreativa lösningar har vi löst behoven av platser i det akuta läget. Rosa huset (värdshuset) har blivit en del av den lösningen, dock längst till 31/12 -17.

Det har bildats en politisk grupp för att ta fram och redovisa alternativ för framtida användning av Rosa huset. Vår representant i den gruppen är Gunilla Armsköld.

Vi har lagt två motioner under hösten: ”Sommarjobb för ungdomar” och ”Mat lagad från grunden”.

Båda motionerna har antagits och uppdrag är utlagda på verksamheten för att utreda och återkomma med förslag. Feriepraktikfrågan har redan varit uppe och förhoppningsvis kan vi ta ett första steg redan i år.

Detaljplanen för Dalbylandet är antagen. Där hoppas vi på stor efterfrågan av tomterna med sjönära läge vid sjön Sommen.

Mvh Anna-Lena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitter här och summerar första halvåret som S har suttit med och styrt i Ydre:

Vi stoppade Moderaternas förslag om att räkna på privatisering av hela äldreomsorgen.

Vi har gjort skillnad i budgetarbetet i och med att vi så frekvent har arbetat för en realistisk budget. Det låter kanske självklart, men förra mandatperioden körde alliansen förtroendet i botten för politiken gentemot verksamheterna. Nu arbetar vi upp det igen, sakta men säkert.

Vi var drivande i beslutet av den utökade tjänsten inom kommunens arbetsmarknadsansvar. Det är en del i det förebyggande arbetet i kommunen som vi i S verkar för.

Beslut om förprojektering av Hestras förskole- och skollokaler har äntligen tagits.Vi, som parti, har hela tiden varit tydliga med vad vi står i den frågan. Vi har fått strida för att få igång planeringen, men efter ett par turer fram och tillbaka gick beslutet igenom. Moderaterna är fortsatt emot en skola i Hestra, så den slutgiltiga striden är nog inte över än.

Vi satte ner foten i frågan om nytt Kulturhus.

Vi stödjer Nyföretagarcentrum aktivt. Effekten av det beslutet blev att även Centern och Moderaterna också gick in.

Integrationsfrågan har genom oss lyfts fram och initiativ tagits för möte i höst för vidare diskussioner inom området.

Beslut om att ändra chefsorganisationen har också tagits, ett första steg på ett arbete som kommer pågå under hela 2016.

 

Detta var några av de viktigaste besluten och frågorna som varit under året hitintills. Nu väntar semester och jag som ordförande passar på att önska alla medlemmar:

EN VARM OCH SKÖN SOMMAR!

Vänliga hälsningar

Anna-Lena