Ydre ska inte vara en kommun som alla andra

Ydre är en fantastisk kommun att leva och bo i. Närheten till en underbar natur och fantastiska omgivningar ger kommunen alla förutsättningar att utvecklas och växa. För att vår fina kommun ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att välja bosätta sig här, krävs det hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, en skola i toppklass och en trygg vård med hög kvalitet.

Läs vårt program här

Nedan följer de tre mest prioriterade och viktigaste politiska områdena som Socialdemokraterna vill arbeta med under den kommande mandatperioden 2014-2018.

 

Jobb för framtiden

För Socialdemokraterna är jobben viktigast. Arbetstillfällena i Ydre ska bli fler. Socialdemokraterna i Ydre vill därför fortsätta utveckla näringslivsklimatet i kommunen och locka fler företag till Ydre. Genom ett gott samarbete och bra kommunikation mellan kommunens näringslivssamordnare och företag kan kommunens näringslivsklimat förbättras och ett kontaktnät bredas både inom och utanför kommunens gränser. Ett nyföretagarcentrum är också en framgångsfaktor som bidrar till att fler vill och vågar starta eget samt stöttar i en inledningsfas och synliggör kommunens möjligheter. Ydre är en mycket vacker kommun som har stor potential att utvecklas bland annat inom besöks- och turistnäringen.

En viktig satsning för framtiden är ett fortsatt samarbete mellan skola och näringsliv. En vidare utveckling av detta samarbete är att erbjuda alla ungdomar mellan 16-18 år sommarjobb. Denna satsning ger ungdomar djupare förståelse inför framtidens yrkesval och ett bredare kontaktnät på framtidens arbetsmarknad.

För att få fler jobb i Ydre kommun vill Socialdemokraterna:

  • Utveckla företagsklimatet så att fler företag lockas till kommunen. Skapa fler nätverk och arbetsgrupper för en enklare och djupare dialog mellan företag och kommunen.
  • Starta ett nyföretagarcentrum som stimulerar och stöttar så att fler Ydrebor vill och kan starta eget företag.
  • Alla ungdomar i kommunen mellan 16-18 år ska erbjudas sommarjobb.

 

Sveriges bästa skola

Skolan i Ydre har under många år varit bäst i jämförelse med andra kommuner. Under senaste tiden har dock resultaten i Ydres skolor börjat sjunka. Vi socialdemokrater vill utveckla skolan så att Ydre får Sveriges bästa skola igen. En av grundpelarna för att nå en skola i toppklass är lärarna. Idag har lärarna väldigt mycket administrativt arbete. Socialdemokraterna vill istället prioritera om och ge lärarna mer tid till varje elev och på så sätt även öka förutsättningarna för att alla elever ska bättra sina skolresultat.

För att säkra kvaliteten även i framtidens skola är det viktigt att investera i skolpersonalens kompetensutveckling och vara en attraktiv arbetsgivare.

Ydre ska ha en skola i toppklass och vi socialdemokrater anser att skolorna i både Hestra och Österbymo är viktiga. Ydres skolverksamhet ska ses som en helhet och resurser fördelas efter behov. Ändamålsenliga lokaler ska vara en rättighet, både för elever och personal.

För att Ydre kommun ska ha Sveriges bästa skola vill Socialdemokraterna:

  • Ge lärarna mer tid till varje elev. Låt lärarna vara proffsen och minska de administrativa arbetsuppgifterna.
  • Investera i kompetensutveckling för skolans personal.
  • Tillskapa ändamålsenliga lokaler både i Hestra och Österbymo

 

Trygg och nära vård

En vård med hög kvalitet är en självklar grund i samhället för Socialdemokraterna. När behovet av vård finns ska det vara självklart att enkelt och snabbt få kontakt med den närbelägna vårdcentralen. Ett annat kvalitetsmått i vården är också att det ska finnas möjlighet att möta samma läkare vid det eventuella återbesöket.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla kommuninvånare ska ha möjlighet bestämma över sitt liv och i sin vardag. Denna självklarhet gäller även när man blir gammal. För att kommunen ska kunna erbjuda den bästa vården och omsorgen för äldre personer krävs det att kommunen arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och lyckas rekrytera den mest kompetenta personalen även i framtiden. Medarbetarna i Ydre kommun är den viktigaste resursen för att få den bästa kvaliteten i vården och omsorgen för de äldre.  

För att Ydre kommun ska ha en trygg och nära vård vill Socialdemokraterna:

  • Vårdköerna ska bort! Det ska vara enkelt och snabbt att komma i kontakt med vårdcentralen när man blir sjuk.
  • Patienten ska vid sina besök möta samma läkare.
  • Att ge de äldre kommuninvånarna en trygg vård och omsorg med hög kvalitet, anpassad efter vårdtagarens önskemål och behov.