Kommunstyrelsen

Ingemar Almkvist ordförande

Skolgatan 9 A
343 31 Älmhult
tfn bostad 070-320 10 96
tfn arbete 0476-551 76
ingemar.almkvist@almhult.s

Stefan Jönsson första vice ordförande

Ö Esplanaden 16 T
343 31 Älmhult
tfn bostad 0476-213 02
tfn arbete 0476-535 44
mobil 070-864 17 82
stefan.p.jonsson@almhult.se

Helen Bengtsson 

Eriksgatan 25 A
343 30 Älmhult
tfn bostad 070-568 08 28
tfn arbete 0476-554 12
helen.bengtsson@almhult.se

 

Lars Ingvert

 

Baldersgatan 26
343 31 Älmhult
tfn bostad 0476-121 33
lars.ingvert@almhult.se