Vårt parti

Socialdemokraterna Älmhult

 

Älmhults Socialdemokratiska Arbetarekommun bildades den 7 september 1907.

Provinsialläkare Alfred Söderberg och hans fru Agda tog initiativet men redan i

slutet av 1880-talet stod August Palm på en sten i Björkparken och höll det första

socialdemokratiska talet vid ett möte som samlade över 400 personer.

Mer om Älmhults Socialdemokratiska Arbetarekommun historia finns att läsa i

boken "Glas och sten i Linnebygden".