Politiker sökes!

Du vill göra skillnad. Vi ger dig förutsättningarna - hur vi tillsammans bygger framtidens Enköping!
I vår politikerskola lär du dig mer om:
Hur man styr en kommun - Ideologiska skillnader - Retorik - Kommunal ekonomi mm.
Är du intresserad kontakta Sverre Ahlbom, ordförande Enköpings Arbetarekommun, 070-493 45 08
Du behöver inte vara partimedlem för att delta i kursen.
Kursen kommer att hållas under flera tillfällen under våren 2017 och behandla bl a:

 

Kommunalkunskap

 • den politiska styrningen, nämndorganisation i Enköping
 • beställare-utförare
 • kommunala bolag
 • beslutsfattande, mötesteknik och dess olika uttryck
 • Politikerrollen kontra tjänstemannarollen

 

Ideologi

 • de stora ideologiska grundskillnaderna
 • privat-offentligt
 • Skolpolitik
 • Bostadspolitik
 • Sjukvårdspolitik

 

Ekonomi

 • hur läser man en budget?
 • principer, årscykel
 • statens del i den kommunala budgeten

 

Kursen kommer även att handla om Media och Retorik.

Sidan uppdaterades senast: 2016-11-10 08:33