Arbetarekommunens styrelse

Ordinarie ledamöter i arbetarekommunens styrelse.

Ordförande: Sverre Ahlbom

Vice ordförande: Linda Johansson

Sekreterare: Erik Boman

Kassör: Maria Bakas

Studieorganisatör: Åsa Andersson

Ingun Sandström

Jesper Englundh

Ali Kassim