Fjärdhundra S-förening

Uppdaterat 160102
Styrelsen består av: 
 
Ylva Grafling, ordförande
Allan Steen, vice ordförande
Maj-Lis Lingdahl, sekreterare, Kyrkopolitiska avdelningen
Ulf Lingdahl, kassör
Dulce Maria Rodriguez, ledamot
Tord Johansson, ledamot
Ann Wiström, ledamot
Susanne Sagström, styrelsesuppleant
Brita Johansson, valberedning
Bo Grafling, valberedning
Maj-Lis Lingdahl, valberedning