Partikongress 25-27 mars 2011

Socialdemokraternas partikongress 25-27 mars 2011 

läs mer

Glenn Abrahamsson är vald att medverka som ombud till partikongressen.

Mer om resultatet av omröstningen kan du läsa här:På arbetarekommunmöte den 26 januari nominerades Ylva Samuelsson och Glenn Abrahamsson som ombud till kongressen.

Ombudsval kommer att ske genom brevröstning 11 -21 februari.

  

Läs mer här

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-10 22:52