Dubbelbeskattning av Kommunal Hemsjukvård!

Socialdemokraterna i Gislaved röstade mot införandet av avgifter i den Kommunala Hemsjukvården. En skatteväxling har genomförts med landstinget där vi har fått ersättning med råge. Att då belasta den som har behov av vård med avgifter på sådan service som tidigare varitavgiftsfri anser vi är moraliskt fel.  Att ta ut avgifter är ju i detta fall att dubbelbeskatta den som behöver vården. Först betalar man via skattsedeln och sedan får man betala extraavgifter när man behöver vården, inte för att pengarna behövs för verksamheten, utan för att man vill ha kontroll på människors brukande.

 Socialdemokraterna vill att människors hälsa skall prioriteras före kommunens kontrollbehov, detta sett ur ett folkhälsoperspektiv. 300 kr/månad kan vara skillnaden för om brukaren kan välja att ta vård eller inte. Man kan ju inte utgå från att alla har haft annan hemtjänst tidigare och varit föremål för maxtaxans regler.

Detta Alliansbeslut innebär därmed en kraftig kostnadsökning för många personer som har ett behov av Kommunal Hemsjukvård. Vi anser att det skall vara behovet av hemsjukvård som avgör, inte om man har råd eller inte. Beslutet att vi dessutom skall leverera vård hemma för 150 kr/tillfälle till den som efterfrågar detta anser vi direkt felaktigt.  Det måste, tycker vi, vara om man kan ta sig till vårdcentralen eller inte som avgör när Kommunal Hemsjukvård kan tillämpas.

Marie JohanssonGruppledare Socialdemokraterna Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-30 20:21