Landstinget måste satsa på ungdomarna!


Jönköpings län har en hög ungdomsarbetslöshet. Vi socialdemokrater har drivit på för att Landstinget, som är en stor offentlig arbetsgivare, ska ta sitt ansvar för att erbjuda praktikplatser för ungdomar.
På senaste landstingsfullmäktige frågade vi om man kunde tänka sig att satsa även på yrkesintroduktion för ungdomar. Intresset att öppna upp landstingets olika arbetsplatser för vår kommande generation är svalt från den borgerliga ledningen. Men vi trycker på fastän resultatet är klent. Man lovar men genomför inte på det sättet som man skulle kunna ha gjort.
Nästan inga ungdomspraktikplatser har blivit verklighet och några egna satsningar från de styrande läggs inte heller. Landstinget står inför en rekryteringskris då många medarbetare närmar sig pension. Unga har ofta ingen eller en diffus bild av hur det är att jobba inom t ex sjukvården. Vi behöver intressera ungdomar för dessa jobb och här har vi en ”win-win”-situation att ta denna fråga på stort allvar. Flera kommuner i landet och länet är redan igång med olika åtgärder för ungdomar.
Nu måste även landstinget ta sitt politiska ansvar. Många ungdomar står utanför samhället och känner sig inte behövda.  
Arbete är den främsta garantin för att utveckla sitt liv. Tåget har egentligen gått för länge sen. Kvar på perrongen står våra ungdomar. Vår framtid!
Vi socialdemokrater kan inte acceptera detta och kommer att fortsätta att trycka på. Vi uppmanar därför än en gång den styrande majoriteten i landstinget att aktivt arbeta för en bra satsning för våra ungdomar framöver.

Vi är beredda att göra det!

Annika Hansson, Tranås
Bo Kärreskog, Gislaved

S-ledamöter i landstinget

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-31 22:39