(S) i Gislaved vill ge ungdomarna mer betalt

(S) i Gislaved vill ge ungdomarna mer betalt

 

På tisdagens Kommunsstyrelse i Gislaved blev Socialdemokraternas förslag om höjd feriepraktikersättning nedröstat i en votering med röstsiffrorna 8-6. Vi föreslog en höjning av ersättningen från till 55 kr/h för åk 8 och till 63 kr/h från åk 9 samt åk 1 gymnasiet. Socialdemokraterna lade i samband med kommunfullmäktiges möte i november 2013 ett förslag om en utökning med 160 000 kr för att kunna möjliggöra höjning av ersättningen. Denna ramhöjning antogs av Kommunfullmäktige och motsvarar också den höjning Kommunal föreslagit i den förhandling som förevarit. De flesta kollektivavtal på arbetsmarknaden innehåller miniminivåer kring sommarjobb i relation till ålder. Vi anser att det vore klädsamt att också kommunen försöker nå dessa nivåer, även om vi vet att feriepraktikplatser inte är att betrakta som ”riktiga” sommarjobb. Vi socialdemokrater vill att ungdomarna skall ha en positiv bild av kommunen som framtida arbetsplats och då bör man ha en ersättningsnivå som vi är överens med de fackliga organisationerna om. En sådan överenskommelse är bruklig i andra sammanhang men här väljer kommunens Alliansmajoritet att nonchalera Kommunals hovsamma begäran. Vi vill ge våra ungdomar mer.

Marie Johansson Kommunalråd (S)

 

Införd i Värnamo Nyheter 2014-03-15

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-23 13:31