Motioner

 

 

Inlämnade motioner 2013

Motion om pictogrambilder i kommunala anläggningar
Inlämnad av Ylva Samuelsson och Lena Åsberg 
2013-03-04


 

 

Inlämnade motioner 2012

Fria resor för skolungdom
Inlämnad av Samuelsson och Margareta Lindgren
2012-12-11 
Svar på motion om fria resor för skolungdom 


Inrättande av Turismstipendie i Gislaveds Kommun
Inlämnad av Gunnel Augustsson och Hasse Johansson
2012-06-20 
Svar på motion om Turiststipendie 


Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun
Inlämnad av Marie Johansson  Bo Kärreskog  Ylva Samuelsson
2012-05-22

Om skolan i Gislaveds Kommun
Inlämnad av Bo Kärreskog  Fredrik Bäck  Ros-Marie Moden
2012-05-07 
Svar på motion om skolan i Gislaveds Kommun 
 

Barnomsorg. Kvällar, nätter och helger
Inlämnad av Margareta Lindgren och Naile Azizi
2012-04-02
Svar på motion om barnomsorg på kvällar, nätter och helger. 

 

Höjning av lokalt aktivitetsbidrag 
Inlämnad av Susanne Josefsson, Gunnel Augustsson, Jörgen Karlsson.
2012-03-08
Svar på motion om höjning av lokalt aktivitetsbidrag 
 

Ökad trafiksäkerhet på Torgatan i Anderstorp
Inlämnad av Susanne Josefsson, Gunnel Augustsson, , Jörgen Karlsson.
2012-03-08
Svar på motion om ökad trafiksäkerhet på Torggatan i Anderstorp


Utökat stöd till kommunens ungdomsmottagning.
Inlämnad av Ylva Samuelsson och Kjell Thelin.
2012-03-08
Svar på motion om utökat stöd till ungdomsmottagning 


Cykelväg Burseryd - Smålandsstenar
Inlämnad av Ylva Samuelsson och Tommy Stensson.
2012-03-08
Svar på motion om cykelväg Burseryd Smålandsstenar

 

Inlämnade motioner 2011:

Trafiksäkerhet för boende och personal vid äldreboende.
Inlämnad av Susanne Josefsson och  Marie Johansson
2011-01-11

Svar på motion om ökad trafiksäkerhet för boende och personal vid äldreboende.


Gratis bad för skolungdomar under sommarlovet.
Inlämnad av Susanne Josefsson
2011-08-14 

Inlämnade motioner 2010:

Oskyddade trafikanter