S-möte Hörsjön Maj 2010

Tipspromenad med Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna hade bjudit in till Tipspromenad och korvgrillning. Tipspromenaden som gick runt Hörsjön samlade 30 personer. I denna vackra omgivning grillades också korv och pratades politik. (Några av de yngsta deltagarna passade också på att ta ett dopp i sjön.)
Frågor som diskuterades var bland annat hur Socialdemokraterna ställer sig till de nedragningar som gjorts på simhallarna. Svaret som Tommy Stensson, ledamot i fritidsnämnden gav, var att Socialdemokraterna har varit emot alla de neddragningar som den borgliga majoriteten beslutat om. Socialdemokraterna har i sitt budgetförslag valt att satsa på barnen och där är fritidsverksamhet en viktig del.
Erik Rönnov informerade också om ombyggnaden av vårdcentralen som blivit något försenad.
Försäljning av Valstugelotter startade under kvällen. Valstugan kommer att finnas i Smålandsstenar centrum från mitten av augusti.
 
S-föreningens ordförande Margareta Lindgren avslutade kvällens sammankomst med en uppmaning att arbeta för en Socialdemokratisk valseger 2010.