Christina LIndqvist

Därför är jag socialdemokrat: 
För mig är alla människors lika värde det viktigaste. 
Alla ska ha samma möjligheter i livet oavsett var  man bor, vilket ursprung eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. 
Det är socialdemokratins politik som kan ta oss dit. Vi tar idag mycket för självklart, till exempel 5 veckors semester, bland de mest generösa föräldraledigheterna i världen, billig och bra sjukvård, 9-årig gratis grundskola mm. Detta är saker som i stor utsträckning är framtagna och genomförda av socialdemokratiska regeringar genom åren.

 Huvudfrågor i politiken: 
Jag vill att vård, skola och omsorg ska hålla god kvalitet och vara likvärdiga för alla. Därför måste vi se över vinster i välfärden, öka personaltätheten inom skola och omsorg och se till att resurserna används på bästa sätt. Jobben är också en mycket viktig fråga. Ska vi få ett fungerande samhälle behöver alla människor känna sig betydelsefulla. Fler jobb behövs och de unga behöver få kommer ut i arbetslivet.

 Mer om mig: 
Jag är 35 år och är högstadielärare. Jag arbetar även fackligt. Jag är gift och har tre barn.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-26 23:09