Josefine Dinäss

Därför är jag socialdemokrat:

Jag är socialdemokrat för jag tror på att alla människor kan!  Vi behöver bara olika verktyg för att nå våra mål. Alla människor skall ha möjlighet att förverkliga sina drömmar oavsett ålder, kön, etnicitet eller sexuell läggning. 
Varje människa är unik och vi måste ta vara på alla människors förmågor.


Huvudfrågor i politiken:
Skolan är en otroligt viktig fråga för mig då det är i skolan vi förbereder oss för vuxenlivet.
Eleverna skall verka i en trygg och stabil miljö för att kunna prestera sitt bästa.
Elever skall bemötas på individ nivå för att kunna tillgodose deras olika behov av hjälp och stöd.

Mer om mig:
Jag är 22 år, studerande, bor i Anderstorp med min sambo Daniel. Förutom mitt intresse för politik gillar jag att på fritiden kolla på film, umgås med vänner och familj.

Lyssna när Josefine samtalar i radioprogrammet TitoZan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-02 10:23