Suzana BahtanovicDärför är jag socialdemokrat:
 
Jag är Socialdemokrat för att jag tror på ett rättvist samhälle och att vi tillsammans skapar förutsättningar för varandra, så att alla har en chans till ett bra liv oavsett bakgrund eller hudfärg.  På så vis skapar vi hopp för samhället.

Huvudfrågor i politiken: 
Barn och ungdomars rätt till en kvalitativ utbildning som står stark i internationell konkurrens är viktigt för mig. Det svenska skolväsendet skall erbjuda en god variation av utbildningsmöjligheter i olika yrkesbanor. Den internationella politiken påverkar i allt större grad den nationella politiken, därför behöver vi bli bättre på att agera i utrikespolitiska frågor och driva vår agenda även där.
 


Mer om mig: 
Jag är en 50-årig kvinna som brinner för politiken och omsorgen om andra. Arbetar som undersköterska, tolk och engagerar mig i arbetet mot kvinnovåld, vilken är en viktig fråga att belysa ytterligare. Förutom det spenderar jag gärna  tid i trädgården och med en bra bok.
 
Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 19:37