Åke Ljunggren

Därför är jag socialdemokrat
Jag tror att det är viktigt att hålla ihop vårt samhälle, minska klyftor. Att ge människor fler chanser. Vi får det bästa samhället om vi alla ges möjlighet till delaktighet. Med detta följer en skyldighet att bidraga efter sin förmåga. 
 
Huvudfrågor i politiken
Arbetsmarknads och näringslivsfrågor 
 
Mer om mig
61 år bor i Smålandsstenar. Fack och politik har varit mitt intresse större delen av livet. Arbetar som ombudsman på IF Metall, de senaste åren som föreståndare på A-kassan. Mitt fritidsintresse är att röra på mig i motionspåret.