Bo Kärreskog

 

 

 

 

Därför är jag socialdemokrat
Jag vill vara med och skapa ett samhälle där klyftor minskar och solidariteten mellan människor och länder ökar. Jag anser att vi som bor i Sverige både kan och måste hjälpa dom som inte är lika lyckligt lottade som oss.

Huvudfrågor i politiken
Människans lika värde står högst på min värderingsskala. Därför har det blivit naturligt att jag intresserat mig för sjukvårdsfrågor. Ingen ska kunna köpa sig före i
sjukvården. Privatiseringen av skolan kan göra att vi inte
längre har en skola för alla. Redan nu kan vi se att vissa grupper söker sig till en skola och resultatet blir att vi får en mycket uppdelad skola beroende på var jag är född, föräldrars utbildning, inkomst, eller tro.

Mer om mig
59 år, gift med två barn som numer lämnat hemmet. Tiden som inte ägnas åt politik försöker jag lägga i min trädgård i Gislaved. Jag ser också gärna Lejonen köra speedway.