Ingebert Magnusson

Därför är jag socialdemokrat
Socialdemokraterna har alltid stått för att alla grupper i samhället skall ha del av välfärden på lika villkor.

Huvudfrågor i politiken

Viktigaste frågan är en bra politik för våra barn och ungdomar.

Mer om mig
61 år. Gift 3 barn, tandläkare med privat klinik.