Leif Axelsson

Därför är jag Socialdemokrat
Jag tror på Rättvisa och lika värde för alla
    
Huvudfrågor i politiken
Miljöfrågor.

Mer om mig
Är 68 år. Har varit industriarbetare. Flyttade till Sporda från Göteborg 1987. Är ledamot i Bygg o Miljö Nämnden.