Gruppmöten Kommunfullmäktige 2016

Kallade är ledamöter i Kommunfullmäktige, kommunsstyrelse
och gruppledare i nämnder och styrelser.

Samtliga möten börjar kl. 18.30.   KS-gruppen träffas kl. 17.00.
Innan varje fullmäktigesammanträde träffas de som ska tjänstgöra kl 18.00.

11/1
8/2
21/2 10-13   Storgruppsmöte 
7/3
4/4 (gemensamt med samtliga partier)
17/4  10-13  Storgruppsmöte
9/5
7/6
8/8
5/9
3/10
31/10
28/11

Nämndsgrupperna har gruppmöten innan nämndssammanträden.