Gruppmöten Kommunfullmäktige 2017

 

Socialdemokratiska
Kommunfullmäktigegruppen
 
Plats: Isabergsrummet i kommunhuset
Tid: 18:30-21
9/1, 6/2, 6/3, 3/4*, 24/4, 29/5, 14/8, 11/9, 9/10, 6/11, 27/11
 
*Observera att på gruppmötet den 3/4 är tiden kl.17-22.
Första delen är gemensamt med alla partier. Alla med förtroendeuppdrag är välkomna.
 
Gruppmöte Special:
Lördag den 1/4 kl. 8.30-13, Folkets Hus. Alla med förtroendeuppdrag är 
välkomna.
Fredag27/10  kl. 10.00-Lördag 28/10 kl.16.00  
 
Inför kommunfullmäktiges sammanträden: samlas vi kl:18:00
den 18/5 och 30/11 samlas vi kl. 08:00.
Alla tillfällen i Isabergsrummet
 
Hör av dig om du inte kan komma.
Hälsningar
Marie Johansson
Gruppledare