Nämnder och styrelser

Mer information om vilka ledamöter som sitter i respektive nämnd och vilka ansvarområden nämnden har finns på Gislaveds kommuns hemsida. Länkar under respekltive nämnd.