Samarbetsavtal 2015-2018

Genom en blocköverskridande överenskommelse där ett delat ledarskap och gemensamt ansvar står i fokus, är vi beredda att tillsammans styra leda och utveckla kommunen under mandatperioden.

Vårt gemensamma mål är att alla medborgare i kommunen skall känna att vi tar ansvar för samhällsutvecklingen och för en stabilitet i den kommunala ekonomin. Ett avtal har skrivits där vi redogör för hur vi ska ta oss an några av de stora utmaningar som Gislaveds Kommun står inför. 
Denna samverkan innebär inte att man frångår ideologiskt bärande tankar och ståndpunkter.

 

Samarbetsavtal 2015-2018   Socialdemokraterna  Moderaterna   Miljöpartiet