Årsmöte 2012

Årsmöte med Socialdemokraterna Gislaveds Arbetarekommun den 7 mars i Folkets Hus Gislaved.

Mötet började med filmvisning till minne av Olle Larsson. Filmen var inspelad på Industrimuseet där Olle, som hade stor kunskap om Gislaveds industrihistoria var en flitig föredragshållare. Val av styrelse för 2012 gjordes där Ylva Samuelsson Burseryd omvaldes till kassör. Omval gjordes även av Fredrik Bäck Gislaved, Lars Jäderström Smålandsstenar, Hasse Johansson Hestra, Gunnel Augustsson Anderstorp samt Leif Axelsson Sporda. Övriga som ingår i styrelsen är Tommy Stensson Burseryd, Marie Johansson Gislaved, samt ordförande Margareta Lindgren Smålandsstenar.

Eva Eliasson Gislaved, och Johnny Gustavsson Smålandsstenar, nominerades till en infrastrukturgrupp som ska ta fram ett program för Socialdemokraterna i Jönköpings Län.

Mötesdeltagarna inbjöds till ett seminarium den 14 maj i Folkets Hus då Lars Engqvist kommer och talar om arbetet med att ta fram ett nytt partiprogram för socialdemokraterna.

I den verksamhetsplan som antogs av mötet ska styrelsen bland annat arbeta för opininonsbildning, kommunikation med väljare samt utveckling av politiken. En av dessa aktiviteter under våren är "Sosselördag". Då finns möjlighet för samhällsmedborgare att tala med politiskt förtroendevalda på gågatan i Gislaved.