Medlemsmöte Ak 9 december 2011

Gislaveds Socialdemokratiska Arbetarekommuns medlemsmöte hölls den 9 december 2011 i Folkets Hus Anderstorp.

 På mötet antogs fyra motioner som skall skickas till Socialdemokratiska partidistriktet i Jönköpings län. Två av motionerna handlar om ungdomars aktivitetsersättning vid arbetslöshet. Motionären vill att kostnader för resor till aktiviteter som ungdomarna ska deltaga i ska vara kostnadsfria. Idag styrs ersättningen av om man har fullständigt slutbetyg, motionären menar att det istället ska vara åldern som ska styra ersättningen,

En motion tar upp problemet med att bemanningsföretag idag har möjlighet att utnyttja ungdomarnas arbetskraft på ett sätt som inte är värdigt ett svenskt arbetsliv. Vissa bemanningsföretag sätter i system att byta anställda inbördes när den anställde börjar närma sig gränsen för att få en fast anställning.

Den fjärde motionen har som krav att man som arbetslös skall kunna ha 2 veckors semester i Juli månad utan att förlora A-kassaersättningen. Motionerna ska enligt beslutet skickas vidare till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna för åtgärd.

Alla motioner har skrivits av Ove Gustavsson Anderstorps S-förening.

På mötet invaldes fyra nya medlemmar. Socialdemokraterna i Gislaveds Arbetarekommun har nu 437 medlemmar.

 

Läs mer om mötet och motionerna:

Arbetarekommunmöte 9 december

 

Motioner antagna av medlemsmötet.

Motion angående bemanningsföretag som kringgår lagen om anställningsskydd.

Motion angående ungdomars aktivitetsersättning-

Motion angående ungomars aktivitetsersättning. 2

Motion om ledighet vid arbetslöshet