Kandidater till Kommunfullmäktige och Landstingsval 2014

Gislaveds Socialdemokratiska Arbetarekommuns medlemsmöte
höl
ls den 13 december 2013 i Torghuset i Smålandsstenar.

 

På mötet antogs tre motioner som skall skickas till Socialdemokratiska partidistriktet i Jönköpings

län. En av motionerna handlar om att återställa de nedskärningar som den sittande regeringen gjort när det gäller det viktiga arbetsmiljöarbetet inom industrin. Det gäller både anslag till företagshälsan och försämringar i lagen om anställning för fackligt förtroendevalda. Motionen innehåller också ett krav på att en handlingsplan skall upprättas för att förhindra dösfall inom arbetslivet.

En motion handlar om att ta bort avgifter för tekniska hjälpmedel som den som har hemtjänst i dag får betala själv. Den tredje och sista motionen handlar om tandvårdsersättning för konstaterade medicinskador.

Läs motionerna i sin helhet här:

Motion om arbetsmiljöarbetet

 

Nomineringar av Marie Johansson och Rose-Marie Moden till Jököpings partidistrikt styrelse gjordes. Till Seniorutskottet nominerades Thure Andersson.

 

Mötesdeltagarna beslutade också om vilka som kandiderar till Regionfullmäktige/Landstingsfullmäktige
2015-2018. Slutligt beslut om denna lista tas av Socialdemokraternas distriktskongress i mars 2014.
Se listan här:

 

Mötesdeltagarna tog också beslut om kandidater till två listor inför valet till

kommunfullmäktige 2014.

Se listan här:

 

För den musikaliska underhållningen stod Fredrik Johansson, Gislaved.

Gislaveds socialdemokratiska kvinnoklubb anordnade ett jullotteri som gjorde att flera

mötesdeltagare kunde gå hem med fina julprydnader. De 1500 kronor som lotteriet inbringade gick till Musikhjälpen 2013.

Kvällen avslutades med god julmat från Mjölkbaren i Smålandsstenar.

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-15 14:49